niedziela, 6 marca 2022

Wyniki z 2022 roku

  Numer grupy i uzbierana kwota:

  1. 98 364 Kč
  2. 74 477 Kč
  3. 56 104 Kč
  4. 62 638 Kč
Razem: 291 588 CZK