ZGŁOSZENIA


Aby się zgłosić na akcję Trikralova sbirka należy przeczytać wszystkie informacje znajdujące się na całej stronie www.trikralovasbirka.blogspot.com. Zapoznanie się z wszystkimi informacjami jest obowiązkowe gdyż nie chcemy niedomówień.

* * *
Aby wziąć udział w akcji:
 • Musisz zapoznać się z wszystkimi informacjami znajdującymi się na stronie www.trikralovasbirka.blogspot.com gdyż chcemy aby twój udział w akcji Trikralova sbirka był w pełni świadomy - nie chcemy niedomówień.
 • Musisz posiadać ważny i aktualny dokument stwierdzający tożsamość oraz Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - więcej informacji na temat EKUZ uzyskasz na tej stronie. Brak karty nie skreśla z uczestnictwa ale zgodnie z regulaminem pełnoletni uczestnik, rodzic lub prawny opiekun pokryje wszystkie koszty związane z leczeniem które nie pokryje ubezpieczenie NW i KL (ostrzegamy, że koszty leczenia w Czechach są bardzo wysokie).
 • Musisz zgłosić się - co możesz zrobić tutaj lub wybrać odpowiednio pozycję w menu. Samo zgłoszenie się nie gwarantuje Ci uczestnictwa. Po zgłoszeniu, po pewnym czasie dostaniesz od nas maila lub SMSa z którego to dowiesz się co dalej. Poprosimy też Cię o wpłatę zadatku w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie dokonasz, to zostaniesz skreślona/y z listy uczestników. 
 • Musisz pobrać, wypełnić poprawnie i dostarczyć wszystkie dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w akcji Trikralova sbirka -dokumenty możesz pobrać tutaj. Dokumenty można dostarczyć na jedno ze spotkań przed wyjazdowych lub w umówione z organizatorem miejsce. Dokumenty też będą dostępne i możesz je wypełnić na jednym ze spotkań.
 • Musisz zaakceptować regulamin akcji - akceptujesz to poprzez podpisanie dokumentu. Nie szukaj akceptacji na stronie.
 • Musisz wpłacić w wyznaczonym terminie zadatek w kwocie 80zł.
 • Resztę kwoty należy wpłacić do końca listopada chyba, że zgłoszenie nastąpiło po terminie, to należy zrobić to jak najszybciej.
 • Musisz przyjść na spotkanie przed wyjazdem - będą tam podawane i rozdawane informacje:
  - o miejscu i czasie wyjazdu,
  - o miejscu pobytu
  - o telefonach kontaktowych do rezydentów którzy będą na akcji
  Będzie też tam można załatwić inne sprawy dotyczące wyjazdu.
* * *
Ważne!
Na akcję pojadą tylko te osoby które:
 • wpłaciły zadatek w wyznaczonym terminie
 • wpłaciły resztę wymaganej kwoty
 • dostarczyły wszystkie, dobrze wypełnione dokumenty
 • posiadają dokument stwierdzający tożsamość
 • nie są osobami które sprawiają problemy
* * *
Zadatek:
Zbieramy wpłaty które celowo nazwaliśmy zadatkiem gdyż jest to nasze zabezpieczenie w razie gdyby ktoś chciał nagle, bez poważnej przyczyny i bez załatwienia zastępstwa zrezygnować (w przeszłości rezygnowały nam w ostatniej chwili całe grupy, a my ponosiliśmy koszty organizacyjne z zakupu biletów - chcemy teraz tego uniknąć). Zadatek zgodnie z prawem nie jest zwracany gdy uczestnik zrezygnuje.

Przewidujemy zwrot zadatku gdy:
 • osoba rezygnująca zorganizuje zastępstwo
 • rezygnacja nastąpi z prawdziwej i nie z błahej przyczyny (możemy chcieć jakiegoś potwierdzenia)
 • rezygnacja nastąpi do końca listopada
Jeśli czegoś nie wymieniliśmy na tej stronie, a masz wątpliwości lub pytania to skontaktuj się z nami.