ZGŁOSZENIA


Aby się zgłosić na akcję Trikralova sbirka należy przeczytać wszystkie informacje znajdujące się na całej stronie www.trikralovasbirka.blogspot.com. Zapoznanie się z wszystkimi informacjami jest obowiązkowe gdyż nie chcemy niedomówień. Brak zapoznania się z naszą stroną i znajdującymi się na niej informacjami nie tłumaczy uczestnika z wynikłych przewinień lub sytuacji. Słowo - nie wiedziałem/am nie usprawiedliwia uczestnika.

* * *
Aby wziąć udział w akcji:
 • Musisz zapoznać się z wszystkimi informacjami znajdującymi się na stronie www.trikralovasbirka.blogspot.com gdyż chcemy aby twój udział w akcji Trikralova sbirka był w pełni świadomy - nie chcemy niedomówień.
 • Musisz posiadać ważny i aktualny dokument stwierdzający tożsamość oraz Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - więcej informacji na temat EKUZ uzyskasz na tej stronie. Brak karty nie skreśla z uczestnictwa ale zgodnie z regulaminem pełnoletni uczestnik, rodzic lub prawny opiekun pokryje wszystkie koszty związane z leczeniem które nie pokryje ubezpieczenie NW i KL które zakupujemy (ostrzegamy, że koszty leczenia w Czechach bywają bardzo wysokie).
 • Musisz zgłosić się - co możesz zrobić tutaj lub wybrać odpowiednio pozycję w menu. Samo zgłoszenie się nie gwarantuje Ci uczestnictwa. Po zgłoszeniu, po pewnym czasie dostaniesz od nas maila lub SMSa z którego to dowiesz się co dalej. Poprosimy też Cię o wpłatę zadatku w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie dokonasz, to możesz zostać skreślona/y z listy uczestników. 
 • Musisz pobrać, wypełnić poprawnie i dostarczyć wszystkie dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w akcji Trikralova sbirka - dokumenty możesz pobrać tutaj. Dokumenty można dostarczyć na jedno ze spotkań przed wyjazdowych lub w umówione z organizatorem miejsce. Dokumenty też będą dostępne i możesz je wypełnić na jednym ze spotkań (prosimy dokładnie czytać i wypełnić obowiązkowe pola).
 • Musisz zaakceptować regulamin akcji - akceptujesz to poprzez podpisanie dokumentu. Nie szukaj akceptacji na stronie.
 • Musisz wpłacić w wyznaczonym terminie zadatek w kwocie 120zł.
 • Resztę kwoty należy wpłacić do 12 grudnia chyba, że zgłoszenie nastąpiło po tym terminie, to należy zrobić jak najszybciej.
 • Zalecamy przyjście na spotkanie przed wyjazdem - będą tam podawane i rozdawane informacje:
  - o miejscu i czasie wyjazdu,
  - o miejscu pobytu
  - o telefonach kontaktowych do rezydentów którzy będą na akcji
  - będzie też tam można załatwić inne sprawy dotyczące wyjazdu.
* * *
Ważne!
Na akcję pojadą tylko te osoby które:
 • wpłaciły zadatek w wyznaczonym terminie,
 • wpłaciły resztę wymaganej kwoty w wyznaczonym terminie,
 • dostarczyły wszystkie, dobrze wypełnione dokumenty,
 • posiadają ważny dokument stwierdzający tożsamość,
 • nie sprawiają problemów,